Aktualności

Zarząd Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” organizuje konferencję pn. „Reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie społecznym”, która odbędzie się w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach, dnia 15 czerwca br. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej „Konferencja połączona z otwarciem Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Chechle”

Do góry