Aktualności

Protokół dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/7.4/2012 dotyczącego zamówienia wykonania prac adaptacyjnych i dostarczenia materiałów budowlanych potrzebnych do przystosowania lokali na potrzeby   projektu Centrum Aktywizacji Społecznej Zawodowej Kolbark i Pałecznica, projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Więcej „Protokół z wyboru oferty”

W związku z realizacja projektu Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  działanie 7.4 .   Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  Klucz ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac adaptacyjnych i dostarczenie materiałów budowlanych na potrzeby projektu.
Więcej „Zapytanie ofertowe nr 1/7.4/2012”

Do góry