Aktualności

w związku z realizacją proejktu w latach 2013-2014. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie Centrum Aktywności Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica realizowanego w ramach Poddziałania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej „Nabór na stanowiska w projekcie”

Do góry