Aktualności

W związku z realizacja projektu Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  działanie 7.4 .   Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  Klucz ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac adaptacyjnych i dostarczenie materiałów budowlanych na potrzeby projektu.
Więcej „Zapytanie ofertowe nr 1/7.4/2012”

w związku z realizacją proejktu w latach 2013-2014. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie Centrum Aktywności Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica realizowanego w ramach Poddziałania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej „Nabór na stanowiska w projekcie”

Do góry