Aktualności

W związku z realizacją Projektu „Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica” Stowarzyszenie „ KLUCZ ” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie na spotkania rekrutacyjne. Więcej „Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne w ramach projektu „ Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica””

Protokół dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/7.4/2012 dotyczącego zamówienia wykonania prac adaptacyjnych i dostarczenia materiałów budowlanych potrzebnych do przystosowania lokali na potrzeby   projektu Centrum Aktywizacji Społecznej Zawodowej Kolbark i Pałecznica, projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Więcej „Protokół z wyboru oferty”

Do góry