Opis działalności

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku
dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie jest prowadbudynek.jpgzony od 2005 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. W zajęciach siedmiu pracowni: botaniczno-zoologicznej, muzyczno-teatralnej, komputerowej, ceramicznej, plastycznej, kulinarno-gospodarczej, krawieckiej uczestniczy 35 osób z terenu gminy Klucze. Instruktorzy terapii zajęciowej prowadzą zajęcia wspierająco-aktywizujące przygotowujące do samodzielnego życia. Dla każdego uczestnika opracowywany jest Indywidualny Program Rehabilitacji i Rozwoju. Instruktorzy współpracują z rodzinami lub opiekunami uczestników, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w KIuczach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, Poradnią Zdrowia Psychicznego i innymi placówkami opieki zdrowotnej, instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi. Na 6-godzinne zajęcia uczestnicy są przywożeni codziennie od poniedziałku do piątku. Podczas zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych podopieczni przyswajają wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin życia, począwszy od podstawowych zabiegów higienicznych po czynny udział w pracach poszczególnych pracowni. Rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, poczucie samoakceptacji, własnej wartości, a także wspólnej odpowiedzialności i zaradności. Poprzez wykonywanie prostych prac artystycznych poprawiają sprawność manualną.
 

ucz projektu.jpg


Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku są osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzone umysłowo. Prawie wszyscy podopieczni pochodzą z terenu gminy Klucze. Większość osób uczestniczących w terapii kierowanych jest przez lekarza psychiatrę iprzyjętych na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. Przedział wiekowy uczestników to 20 – 61 lat. Wśród uczestników są osoby mieszkające wraz z rodzinami, ale są też mieszkające samotnie lub przebywające w schronisku „Dom Nadziei” prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. 
 
ŚDS razem z lokalnymi organizacjami wspólnie organizuje oraz uczestniczy w uroczystościach i imprezach lokalnych: m.in. Dzień Seniora, spotkanie opłatkowe, Wigilia w ŚDS, Dożynki Parafialne i Diecezjalne. Uczestnicy ŚDS w Kolbarku biorą udział w różnych spotkaniach integracyjnych z innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej nie tylko z powiatu, ale i również z całej Małopolski. Organizowane są również wycieczki w ciekawe, atrakcyjne kulturowo i krajoznawczo miejsca na terenie Południowej Polski, w których bierze udział większość uczestników.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy jest zlokalizowany w centrum miejscowości przy głównym skrzyżowaniu. W budynku mieści się również Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbarku, popołudniowa świetlica dla dzieci oraz siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.
 
Na dwóch kondygnacjach znajduje się 7 pracowni terapeutycznych, gabinet psychologa i pielęgniarki, gabinet dyrektora, pokój księgowej. Dostępna jest również sala na 100 osób, w której organizowane są okolicznościowe imprezy.