W związku z realizacja projektu Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  działanie 7.4 .   Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  Klucz ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac adaptacyjnych i dostarczenie materiałów budowlanych na potrzeby projektu.

Załączniki

1. Pismo przewodnie – remont

2.Zapytanie-ofertowe-formularz-remont-2012