Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Spółdzielnie socjalne jako forma
aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych
", które odbędzie się 24
lutego 2010 roku w Centrum Integracji Społecznej w Kluczach przy ul.
Bolesławskiej 23.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu
„Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” – Etap I realizowanego przez
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Szczegóły na stronie
internetowej – WortalES