W IV edycji Konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Stowarzyszenie „KLUCZ” zdobyło I miejsce w drugiej kategorii – projekty skierowane do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). Nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do Brukseli stowarzyszenie otrzymało za największy projekt realizowany z EFS „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO”. Pomysłodawczynią projektu, inicjatorką tego typu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kierownikiem prawie 3-letniego projektu była Agnieszka Ścigaj – sekretarz Stowarzyszenia „Klucz” oraz wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Opoka”.

Główną ideą IV edycji Konkursu „Kopalnia PO(KL)Mysłów, było upowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także zachęcenie potencjalnych beneficjentów do realizacji nowych, ciekawych projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym regionie. Konkurs promuje i szerzy „dobre praktyki”, które stanowią doskonały przykład do naśladowania oraz wszelkich inspiracji.

Nagrody dla laureatów zostały wręczone podczas uroczystego koncertu „Fundusze z kulturą” w Tarnowie. Wyróżnione zostały też projekty wzmacniające tożsamość społeczną i kulturową oraz sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości w Małopolsce, dofinansowane ze środków PROW oraz MRPO. Nagrody laureatom obu konkursów wręczyli wicemarszałek Roman Ciepiela, członek zarządu województwa Stanisław Sorys oraz Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego. Podczas gali wystąpiła Krakowska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego. Goście usłyszeli utwory w wykonaniu wybitnych solistów polskiej sceny muzycznej, m. in. Jolanty Kowalskiej-Pawlikowskiej, Barbary Gąsienicy-Giewont, dr hab. Jacka Ozimkowskiego oraz Tomasza Kuka. W roli solisty i w duecie wystąpił również Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

W tegorocznej edycji wszyscy laureaci odebrali dyplomy, a nagrodą za zajęcie I miejsca był wyjazd studyjny do Brukseli, ufundowany przez europosłów: Różę Thun, Bogusława Sonika oraz Czesława Siekierskiego. Laureaci II miejsca będą mogli uczestniczyć w kursie wybranego języka obcego.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach.

Kategoria pierwsza – projekty skierowane do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym)

Miejsce I – KLUCZ Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego za projekt Zakład Aktywizacji Zawodowej „OGNIWO”

Miejsce II

– Gmina Lubień za projekt „Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość”

– Gmina Stary Sącz za projekt „Czas na aktywność w Grodzie Kingi”

Kategoria druga – projekty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

Miejsce I – Gmina Łużna „Nasza wiedza – nasza przyszłość”

Miejsce II – Powiat nowosądecki „Aktywnie w przyszłość”

Kategoria trzecia– projekty skierowane do przedsiębiorstw i ich pracowników

Miejsce I – ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe za projekt „Profesjonalny Doradca Finansowy”

Miejsce II – Fundacja Rozwoju Kina za projekt „Kultura Naszym Biznesem”

 

Informacje: http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/?id=11326

 Nagrodzony projekt „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO”