W dniu 27.04.2011 Stowarzyszenie "KLUCZ" stało się kolejnym sygnatariuszem Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. Wraz z innymi nowymi członkami: Spółdzielnią Socjalną "OPOKA", Laboratorium COGITO oraz Stowarzyszeniem  „STOPIL” podpisano uroczyście pakt.

MPES ma służyć wspólnemu promowaniu idei ekonomii społecznej oraz wspomaganiu i
wzmacnianiu podmiotów związanych z tą sferą gospodarki. Koncepcja Paktu zakłada działania na rzecz regulacji prawnych oraz konsultowanie i
lobbowanie projektowanych zmian.