Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na seminarium lokalne na temat partnerstwa międzysektorowego, które odbędzie się w dniu 30.03.2011 r. w Olkuszu w Starostwie Powiatowym.

Celem seminarium jest prezentacja idei partnerstwa międzysektorowego, którego głównym założeniem jest wspólne działanie jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych i firm sektora komercyjnego dla osiągnięcia wspólnych korzyści.
Ważnym punktem spotkania będzie prezentacja doświadczeń w budowaniu partnerstw międzysektorowych oraz dobrych praktyk w tym zakresie.
 

 

Spotkanie skierowane jest w szczególności do:

- przedstawicieli samorządu,

- instytucji rynku pracy,

- instytucji pomocy i integracji społecznej,

- reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej

 

Seminarium jest organizowane w ramach projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” realizowanego w partnerstwie Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 25 marca br. na adres: barbara.salwinska@uek.krakow.pl

lub za pośrednictwem faksu: +4812 293 75 59.

 

Informacja

Zaproszenie na seminarium

Formularz zgłoszeniowy