ines.jpgOd września działa w Olkuszu Punkt Wsparcia w ramach Projektu „INES – infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce”. Punkt prowadzi Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”, która ma już na swoim koncie kilka dużych przedsięwzięć.

Projekt „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowany w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez stworzenie i funkcjonowanie profesjonalnej infrastruktury wsparcia, kreowanie przyjaznego otoczenia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie świadomości społecznej w tym zakresie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Małopolski oraz podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu, w tym spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową. Dodatkowo ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać pracownicy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej.

Projekt realizuje Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jednym z najważniejszych działań przewidzianych w ramach projektu jest promocja idei ekonomii społecznej w Małopolsce. Przy współpracy małopolskich podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji wspierających ten sektor zostanie przygotowana wizualizacja działań ekonomii społecznej w Małopolsce. Zostaną również zorganizowane konferencje, seminaria oraz targi promujące ideę ekonomii społecznej. Istotnym produktem projektu będzie publikacja poświęcona przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce oraz wsparciu podmiotów ekonomii społecznej. W celu bardziej intensywnego dotarcia do opinii publicznej zostanie zorganizowana kampania promująca działalność i produkty przedsiębiorstw społecznych oraz będzie wydawany biuletyn w formie elektronicznej poświęcony wsparciu ekonomii społecznej w Małopolsce. Wortal ekonomii społecznej  zaopatrzony zostanie w osobną podstronę dedykowaną przedsięwzięciom ekonomii społecznej w regionie.

W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

- usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej wymienionych w §2 pkt 1 b) Regulaminu rekrutacji.
- doradztwa indywidualnego skierowanego do osób fizycznych;
- szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni;
- szkolenia „Akademia Zarządzania Spółdzielnią”;
- szkolenia „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”;
- usług wspierających rozwój partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce;
- promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze es Infrastruktura Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce:
- Centrum Spółdzielcze;
- Centrum Przedsiębiorczości Społecznej;
- 4 Punkty Wsparcia

Punkt Wsparcia w Olkuszu obejmuje swoim zasięgiem subregion zachodni, a więc powiaty:
chrzanowski, oświęcimski, olkuski i wadowicki. Punkt będzie działał do końca marca 2012.

Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek, piątek, godz. 9.30 – 13.30
wtorek, środa, godz. 13.30 – 17.30

Dane kontaktowe:
Agata Swędzioł
Koordynator Punktu Wsparcia
Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
ul. Sławkowska 18
32-300 Olkusz
tel. (32) 754-34-60
fax. (32) 754-65-26
e-mail: pw_olkusz@interia.pl

Więcej informacji na stronie http://spoldzielnie.org.pl/