Agata Swędzioł – psycholog w projekcie Zakład Aktywizacji Zawodowej "OGNIWO" jako przedstawiciel gminy Klucze została członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej przy Marszałku Województwa Małopolskiego.

7 października 2011 roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego powołano 7 członków rady na kolejną 4-letnią kadencję.
Pierwsze posiedzenie rady zwołano na 21.10.2011 r.

 

Członkowie rady:

1. Halina Łuczak-Wieszczak Przedstawicielka Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność"
 

2.

 

Mieczysław Majczak

 

Przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

3.

 

Krzysztof Musiorski

 

Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

 

4.

 

Ewa Rosiek

 

Przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Wolbromiu

 

5.

 

Agata Swędzioł

 

Przedstawicielka Gminy Klucze

 

6.

 

Iwona Mazur

 

Przedstawicielka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób
Dializowanych

 

7.

 

Ewa Zbroja

 

Przedstawicielka Europejskiego Centrum Etyki i Bioetyki im.
Dobrego Pasterza w Krakowie

 

 

Do zakresu działania Rady jako organu opiniodawczo-doradczego będzie należeć:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla niepełnosprawnych.