Protokół z wyboru oferty

Protokół dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/7.4/2012 dotyczącego zamówienia wykonania prac adaptacyjnych i dostarczenia materiałów budowlanych potrzebnych do przystosowania lokali na potrzeby   projektu Centrum Aktywizacji Społecznej Zawodowej Kolbark i Pałecznica, projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zamawiający

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, Kolbark ul Źródlana 3, 32-310 Klucze, NIP 6372001588

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac adaptacyjnych wraz z dostarczeniem materiałów budowlanych wpotrzebnych do przystosowania dwóch lokali, zlokalizowanych w Kolbarku przy ulicy Źródlanej 3, Gmina Klucze, powiat olkuski(powierzchnia lokali ok 110 mkw), oraz Pałecznicy przy ul Strażackiej 5, gmina Pałecznica, powiat proszowicki,( powierzchnia lokalu 60 m kw) na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica, zakres prac zgodny ze specyfikacja w ofertowym(w załączeniu)

Sposób upublicznienia oferty

1/Zapytanie ofertowe zostało w dniu  31.12.2012 roku umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenie KLUCZ, www.stowarzyszenie-klucz.pl w załączeniu do informacji na stronie znalazło się pismo przewodnie dotyczące zapytania ofertowego oraz formularz  oferty wraz ze specyfikacją (w załączeniu wydruk tych dokumentów).

W dniu 31.12.2012 zapytanie droga elektroniczną wraz z załącznikami, pismem przewodnim oraz formularzem oferty zostało wysłane do 3 potencjalnych oferentów, którzy potwierdzili droga elektroniczną otrzymanie zapytania(potwierdzenia email w załączeniu)

Wykonawcy do których wysłano zapytanie ofertowe  to:

  1. Firma KORIAN:

ul. Wiejska 18
32-300 Olkusz

tel. 32 726 41 35

NIP 6371223482

 

  1. F.H.U „Jaś-bud”

Janusz Pieronek

32-310 Klucze ul XXX-lecia 14/19

NIP 553-120-31-64

3       Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Chechło ul. Hutnicza

32-310 Klucze

NIP 637-215-48-43

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert zgodnie z przesłanym pismem przewodnim upływa w dniu 14.01.2013 o godzinie 12.00 oferty należało składać osobiście lub listownie w siedzibie Stowarzyszenia w Kolbarku przy ul, Źródlanej 3

Wyniki zapytania ofertowego

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty od potencjalnych wykonawców, obie  oferty były poprawne pod względem formalnym i spełniały wymagania zamawiającego.

1 Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Chechło ul. Hutnicza

32-310 Klucze

NIP 637-215-48-43

Oferta na kwotę: 112 440,00 złotych brutto

 

2 F.H.U „Jaś-bud”

Janusz Pieronek

32-310 Klucze ul XXX-lecia 14/19

NIP 553-120-31-64

Oferta na kwotę: 118 250,00 złotych  brutto

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Stowarzyszenia Klucz w dniu 14.01.2013 o godzinie 14.00.

Wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną, kryterium wyboru zapytania ofertowego 100% cena usługi. Oferta ta spełniała wszystkie kryteria formalne jej wartość nie przekraczała kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zadania.

1 Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Chechło ul. Hutnicza

32-310 Klucze

NIP 637-215-48-43

Oferta na kwotę: 112 440,00 złotych brutto

Informacja o wyborze oferty została przekazana 2 oferentom telefonicznie w dniu 15.01.2013, protokół z wyboru oferty został w dniu 15.01.2013 umieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia KLUCZ, www.stowarzyszenie-klucz.pl

Sporządzono 15.01.2013

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *