Ośrodek wsparcia dla młodzieży i osób 50+

opiekuncze2.jpgOd 16 lipca rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia dla Młodzieży i Osób w Starszym Wieku. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie „KLUCZ” w Kolbarku oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE” w Kluczach.

Ośrodek będzie funkcjonował do końca roku jako program pilotażowy w gminie Klucze. Jest zadanie zlecone przez Gminę Klucze dwóm organizacjom pozarządowym, które będą prowadzić działania o charakterze samopomocowym z naciskiem na integrację młodzieży
oraz osób w wieku 50+.
Zajęcia będą prowadzone w dwóch miejscowościach: Kluczach i Kolbarku.

W Kluczach ośrodek poprowadzi Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE” w budynku Szkoły Podstawowej, ul. Zawierciańska 30, natomiast w Kolbarku Stowarzyszenie „KLUCZ” w budynku wielofunkcyjnym, ul. Źródlana 3. W obu ośrodkach w zajęciach będą uczestniczyć grupy 15 osobowe skupiające po połowie młodzież i osoby 50+. Zajęcia będą się odbywać w godzinach popołudniowo-wieczornych przez 5 dni w tygodniu.

Głównym celem działań jest integracja różnych grup wiekowych, wymiana doświadczeń oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych poprzez:

1) inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe;
2) kształtowanie świata wartości (normy, wzory zachowań);

3) przekazywanie dziedzictwa kulturowego;

4) edukacja regionalna;

5) międzypokoleniowa wymiana umiejętności;

6) praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów;

7) działania integrujące różne grupy wiekowe;

8) inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku;

9) inicjatywy artystyczne czy edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralne, plastyczne, muzyczne);

10) działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki – np. obsługa telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV.

Z uczestnictwa w ośrodku będą korzystać osoby w podeszłym wieku, wymagające wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, w dostosowaniu się do szybko zmieniających się warunków życia, które jednocześnie mają do przekazania młodemu pokoleniu zasób umiejętności i wiedzy związanej z tradycją mającej lokalny, regionalny charakter. Na terenie gminy Klucze istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na prowadzenie tego typu placówki dziennej dla osób w podeszłym wieku, które nie mają możliwości samorealizacji swoich ról społecznej i zawodowej oraz młodzieży, której trudno zorganizować sobie pożytecznie i twórczo czas wolny.

Bliższych informacji udzielają stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, Kolbark, ul. Źródlana 3, tel. 32 647 80 50, 645 75 13 www.stowarzyszenie-klucz.pl

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”, Klucze, ul. Zawierciańska 30, tel. 530 980 480, 530 880 480 http://www.forumoswiatowe.com.pl/

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *