Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego numer 1/7.4/2012 Dotyczącego zamówienia wykonania prac adaptacyjnych i dostarczenia materiałów budowlanych potrzebnych do przystosowania dwóch lokali zlokalizowanych w Kolbarku przy ul. Źródlanej 3, gmina Klucze, powiat olku-ski (powierzchnia lokalu ok 110 m kw) oraz w Pałecznicy przy ulicy Strażackiej 5, gmina Pałecznica, powiat proszowicki (powierzchnia lokalu ok 60 m kw) na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica. W ramach projektu realizowanego w ramach działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.Ogłoszenie wyników zapytania 7.4.