W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego
nr 1/6.1.1/2010 dotyczącego zamówienia wykonania usługi księgowej na potrzeby projektu pt. Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy
- projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
do realizacji zadania została wybrana firma: Biuro Rachunkowe i Doradztwo inwestycyjne „SOKRATES”.

W postępowania ofertę złożyły 2 firmy:

1.
Biuro Rachunkowe i Doradztwo Inwestycyjne „Sokrates”
Żaneta Rosiak, Katarzyna Pogwizd-Bąchór
Olkusz ul Sławkowska 13/19
32-300 Olkusz

2.
Biuro Rachunkowe ABAKUS
Mgr Joanna Pajda
Olkusz ul Sławkowska 13 lok 12 A
32-300 Olkusz