W ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ,,Centrum Aktywizacji Osób Młodych Niepełnosprawnych” poszukujemy kandydatów na stanowiska:

2 osoby – stanowisko trener pracy, które muszą spełniać wymagania:

  • minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

  • minimum średnie wykształcenie

  • umiejętność indywidualnej pracy z klientem (diagnozowanie barier, potencjałów, wyznaczanie celów)

1 osoba – stanowisko doradcy zawodowego, która musi spełniać wymagania:

  • minimum roczne doświadczenie w pracy związanej z doradztwem dla osób niepełnosprawnych

  • minimum średnie wykształcenie

  • umiejętność indywidualnej pracy z klientem (diagnozowanie barier, potencjałów, wyznaczanie celów)

 

Miejsce pracy: Częstochowa

Okres realizacji Projektu: 01.07.2016 – 31.05.2018

Termin składania ofert: 22.06.2016 – 29.06.2016

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w terminie: w siedzibie Stowarzyszenia „KLUCZ” lub wysyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”

Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze