Od maja Stowarzyszenie „KLUCZ” realizuje nowy projekt, który adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych z terenu powiatu olkuskiego. „Spółdzielczość uczniowska sposobem na aktywność obywatelską” to projekt, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej u 40 uczniów poprzez zaangażowanie  ich w działania o charakterze społecznym realizowanym  przez organizacje pozarządowe z powiatu olkuskiego.

Do projektu zostały zaangażowane 4 szkoły: gimnazjum w Kluczach i Bydlinie oraz liceum w Kluczach i Olkuszu. Działania rozpoczynają się już intensywnie w maju i potrwają dokładnie 12 miesięcy. Do końca czerwca zakończy się rekrutacja do projektu, która wyłoni 40 liderów, którzy uruchomią 4 spółdzielnie uczniowskie oraz wdrożą do realizacji projekty: społeczny, edukacyjny i ekonomiczny. Aby działania zostały zrealizowane nie tylko młodzież, ale i nauczyciele oraz rady rodziców zostaną przeszkolone w ramach bloków szkoleniowo-warsztatowych organizowanych na miejscu oraz wyjazdowych. Każda grupa uczniów w danej szkole będzie wspierana przez coacha, który nie tylko pokieruje pracami nad trzema projektami, ale i pomoże utworzyć spółdzielnię uczniowską oraz potem ją poprowadzić. Każda grupa będzie również wspierana przez wytypowanego w każdej szkole nauczyciela, który poprzez coaching również otrzyma takie wsparcie, aby po skończeniu realizacji projektu mógł samodzielnie wspomagać uczniów prowadzących spółdzielnie uczniowskie.  Podczas trwania projektu będą zorganizowane dwa wyjazdy szkoleniowe, w tym jeden do partnera włoskiego – Trydenckiej Federacji Spółdzielczości, gdzie będzie można zaobserwować działalność ruchu spółdzielczego, który jest tam bardzo rozwinięty. Projekt zakłada również powstanie Portalu Młodzieżowego „Młody Obywatel Ziemi Olkuskiej”, organizację Powiatowych Targów Wolontariatu .

Wkrótce powstanie strona projektu, dlatego zachęcamy do odwiedzania strony stowarzyszenia.

Projekt „Spółdzielczość uczniowska sposobem na aktywność obywatelską” jest realizowany w partnerstwie z włoską organizacją Federazione Trentina della Cooperazione.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.