„Aktywizacja przez sztukę” projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Projekt zakłada integrację i aktywizację społeczną 60 osób niepełnosprawnych  z terenu powiatów olkuskiego, proszowickiego i chrzanowskiego poprzez udział w warsztatach artystycznych pod kierunkiem trenerów, artystów w zakresie tworzenia ceramiki, malarstwa olejnego, rysunku, malowania ceramiki i wyrobów z drewna, fotografiki oraz zajęć teatralno-muzycznych.

W ramach projektu 10 osób niepełnosprawnych weźmie udział w profesjonalnym plenerze malarskim, gdzie pod kierunkiem zawodowych artystów malarzy poznawać będzie różnorodne techniki malarstwa, grafiki, ceramiki czy malowania na płótnie.

Zakończeniem projektu będzie  uroczysty finał połączony z wernisażem prac poplenerowych z udziałem uczestników projektu i zaproszonych gości.

Pliki do pobrania:

Ulotka informacyjna
Plakat informacyjny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Deklaracja uczestnictwa plener

 


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego