Ogłoszenie naboru na stanowisk0 w projekcie Spółdzielczość uczniowska – pomysł na aktywność obywatelską współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – wyjazd studyjny.

Trener na wyjazd studyjny

Opiekun na wyjazd studyjny