Zarząd Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” organizuje konferencję pn. „Reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie społecznym”, która odbędzie się w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach, dnia 15 czerwca br. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencję poświęconą reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych zainauguruje otwarcie pierwszego w Polsce, prowadzonego przez spółdzielnię socjalną, Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Chechle, gm. Klucze.

Otwarcie szóstej placówki tego typu w Małopolsce będzie miało miejsce o godz. 10.00 w Chechle przy ul. Hutniczej 22, w budynku po byłym przedszkolu. Dalszy ciąg konferencji będzie miał miejsce już w Kluczach przy ul. Rudnickiej 2, w sali kinowej Domu Kultury „Papiernik”. Oczekujemy gości z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, lokalnych samorządów terytorialnych, organizacji i instytucji działających w sferze polityki społecznej oraz wspierających osoby niepełnosprawne w życiu społecznym i zawodowym.

W programie przewidziano prezentację działalności Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” oraz prelekcje ekspertów na temat przewodni konferencji. Swoją obecnością zaszczyci nas Minister Pracy i Polityki Społecznej – Pan Władysław Kosiniak-Kamysz.

W trakcie konferencji zapewniamy własną obsługę cateringową, w której specjalizujemy się od ponad 2 lat.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.opokas.pl Zgłoszenia należy przesyłać do 11 czerwca br.