Informacja dotycząca zapytania ofertowego na przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla NGO  i nauczycieli  na Powiatowych Targach Wolontariatu w dniu 24.05.2014 r. w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Informacja