Informacja  dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie usługi: zaprojektowania  i utworzenia strony internetowej społecznego portalu młodzieżowego oraz hostingu wraz z obsługą techniczną strony internetowej społecznego portalu młodzieżowego dofinansowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Informacja