Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” od 1 stycznia 2014 roku zaczęło realizować Projekt „Szansa na lepszy start”. Jest to Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CEL PROJEKTU:

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

ADRESACI PROJEKTU:

Wsparcie jest skierowane do osób pełnoletnich, ale jednocześnie posiadających aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności bez względu na rodzaj i stopień schorzenia, mieszkających na obszarze objętym wsparciem, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

OBSZAR OBJĘTY WSPARCIEM:

 • woj. małopolskie – powiaty: olkuski, chrzanowski, krakowski i miasto Kraków
 • woj. śląskie – powiat zawierciański oraz miasto Dąbrowa Górnicza i miasto Sosnowiec
 • woj. opolskie – powiat opolski i miasto Opole
 • woj. świętokrzyskie – powiat kazimierski

RODZAJE OFEROWANEGO WSPARCIA:

 • udział w kursie zawodowym
 • poszukiwanie ofert pracy
 • nawiązanie kontaktu z pracodawcą
 • pomoc w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • wsparcie specjalistów:

–      trener pracy

–      psycholog

–      doradca zawodowy

–      specjalista ds. rekrutacji i obsługi osób niepełnosprawnych

CZAS TRWANIA PROJEKTU

I edycja           01.01.2014 – 31.03.2015

II edycja          01.04.2015 – 31.03.2016

III edycja         01.04.2016 – 31.03.2017

 

KONTAKT:

Biuro Projektu, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze

Tel. (32)647-80-50, (32)645-75-13

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE