res_sacra_miser_logo.jpgOd 12 stycznia działa w Olkuszu Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”. Kolejny już rok funkcjonujące centrum wciąż będzie propagować ideę wolontariatu i zachęcać młodych ludzi do poświęcania swego czasu innym.

Olkuskie stowarzyszenie po raz kolejny będzie prowadzić tą placówkę w wyniku
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu promocji wolontariatu. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, kwota dofinansowania projektu wynosi 30.000,00 zł. Przez rok Centrum będzie udzielać osobom indywidualnym jak i instytucjom informacji z zakresu wolontariatu, propagować ideę wolontariatu, podnosić kwalifikacje wolontariuszy, prowadzić pośrednictwo pracy dla wolontariuszy.
Projekt finansowany jest przez Gminę Olkusz.

Centrum Wolontariatu mieści się w budynku PSS Społem przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 pok. 18 (II piętro). Koordynatorem centrum jest Janina Lenarczyk. Z osobami dyżurującymi można się spotkać we wtorki w godz. 9.00-11.00 oraz 15.15-19.15, we czwartki w godz. 15.15-19.15 oraz piątki w godz. 8.00-10.00. Z Centrum można także kontaktować się za pomocą Skype: rsm.centrum.wolontariatu, e-mail: wolontariat@rsm.olkusz.pl

www.wolontariat.rsm.olkusz.pl
, tel. 698 211 780.

 

Informacja zaczerpnięta ze strony Stowarzyszenia Res Sacra Miser .