10 maja 2013 r. bardzo uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Podsumowanie wszystkich działań przebiegało w pięknej oprawie w siedzibie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, wieloletniego partnera w różnych działaniach i inicjatywach dla Stowarzyszenia „KLUCZ”. Swoją obecnością zaszczycili nas goście, przyjaciele, którzy wspierali realizacje naszych celów statutowych i współpracowali z organizacją na przestrzeni 10 lat.  Całość sprawnie i elokwentnie poprowadził Przemysław Kania, aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Podczas obchodów przemówienie wygłosił Wiesław Pietras – Prezes Stowarzyszenia „KLUCZ”. Prezentację multimedialną pokazującą dorobek stowarzyszenia przedstawiła Agnieszka Ścigaj, Sekretarz Stowarzyszenia „KLUCZ”, pomysłodawczyni i realizatorka większości projektów dofinansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków unijnych i funduszy szwajcarskich. 27 projektów na kwotę ponad 11 mln złotych, wsparcie 3 tys. osób, w tym 80 % niepełnosprawnych, 50 pracowników stowarzyszenia to dorobek 10 lat pracy od momentu założenia przez 23 członków stowarzyszenia w podziemiach Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.

Pod koniec obchodów przewidziano część najbardziej uroczystą i wzruszającą w postaci podziękowań i uhonorowań za życzliwą współpracę, okazywaną pomoc i zaangażowanie w przedsięwzięciach aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne oraz inicjatywach promujących i rozwijających aktywność obywatelską. Podziękowania otrzymali:

Małgorzata Adamczyk-Kurzak
Aleksandra Baczyńska
Marcin Gaweł
Ryszard Jaworski
Marek Jędrzejowski
Józef Kaczmarczyk
Jerzy Kwaśniewski
Małgorzata Lechowicz
Andrzej Martynuska
Cezary Miżejewski
Jadwiga Pauli
Grzegorz Pióro
Bogusława Słońska
Agata Swędzioł
Ilona Szczęch
Alfred Szylko
Kazimierz Ściążko
Marcin Ślusarski
Andrzej Trzeciecki
Małgorzata Węgrzyn
Krzysztof Więckiewicz
Daniel Wołkiewicz
Zbigniew Wójcik
Krystyna Wyrwicka

Podczas uroczystości na ręce prezesa złożono wiele podziękowań i słów uznania za wieloletni wkład w kompleksowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, wymagających wsparcia i pomocy prowadzone nie tylko na terenie gminy, czy powiatu, ale i również na terenie całego województwa małopolskiego. Zaszczytne podziękowania otrzymaliśmy między innymi od Jacka Osucha – posła VI kadencji Sejmu RP, Ewy Muszyńskiej – zastępcy wójta Gminy Bolesław, Krzysztofa Dąbrowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Olkuskiego, Ewy Barzyckiej – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Starostwa w Olkuszu, Norberta Bienia – Radnego Powiatu Olkuskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie, Barbary Rzońcy – Dyrektora Centrum Kultury w Bolesławiu, Daniela Wołkiewicza – Prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Krzysztofa Latosa i Anny Bieleckiej-Chwast – kierownictwa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kluczach, Małgorzaty Lechowicz – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Anny Kruszak – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu, Aleksandry Baczyńskiej – Dyrektora PCPR w Proszowicach, Andrzeja Martynuski – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Ze strony pracowników stowarzyszenia wręczyliśmy bukiety kwiatów z podziękowaniami dla całego obecnego zarządu za długoletnią pracę i wparcie na rzecz naszej organizacji.

Całość obchodów uświetnił występ aktorki Teatru Zagłębia w Sosnowcu Beaty Deutschman, laureatki Złotej Maski 2011 za rolę w „Łysej Śpiewaczce”. Zaśpiewała kilka najbardziej znanych piosenek i porwała do wspólnego udziału wszystkich zgromadzonych gości.

Na koniec pokrojono jubileuszowy tort i poczęstowano wszystkich gości. Nie obyło się również bez toastu lampką szampana na cześć jubilata. Catering na uroczystość zorganizowała Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”, założona w 2009 roku przez Jubilata oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy uświetnili swoją obecnością Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia „KLUCZ”.