Ulotka dotycząca naszej tegorocznej „akcji 1 %” – 2013.

 

1proc.jpgW związku z tegoroczną „akcją 1 %” udostępniamy konto Stowarzyszenia „KLUCZ” na następujące cele:

 

 

1.„Rehabilitacja Ewelina Szymańska”
Ewelina w wyniku zachorowania na nowotwór złośliwy musiała mieć amputowaną nogę na wysokości polowy uda. Obecnie porusza się za pomocą protezy tymczasowej, ale już powinna nosić protezę ostateczną, której koszt waha się w okolicach 100 tys. zł. Proteza ostateczna jest niezbędna, ponieważ jest zmuszona poruszać się do pracy pieszo (ok. 1,5 km).

www.pomagamyewelinie.pl

2.”Rehabilitacja Dominika Mrugacz”
Dominika Mrugacz, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego uległa w 2010 roku wypadkowi. Doznała wieloodłamowego złamania kości udowej z przemieszczeniem i złamania kości promieniowej. Wykryto również torbiel kości udowej. Przeszła kilka bolesnych operacji i długotrwałe unieruchomienie. Wymaga stałej rehabilitacji i zakupu sprzętu ortopedycznego. Rodzina Dominiki nie jest w stanie samodzielnie sfinansować kosztów rehabilitacji.

3. „Rehabilitacja Mariusz Kamionka”
Mariusz Kamionka uległ tragicznemu w skutkach wypadkowi, w którym zginęła jego żona a on sam doznał ciężkich obrażeń głowy, kręgosłupa i śledziony. Jest chorym leżącym wymagającym stałej opieki, dalszego leczenia i długotrwałej rehabilitacji. Dochody rodziców opiekujących się nim nie pozwalają na pokrycie wszystkich kosztów.

4. „Rehabilitacja Elżbieta Oruba”
U Elżbiety Oruba rozpoznano nowotwór złośliwy żołądka. Przeszła operację i chemioterapię. W dalszym ciągu jest pod stałą opieką medyczną i przechodzi kolejne długotrwałe i kosztowne leczenie. Dochody męża nie pokrywają wszystkich wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją a jeszcze wychowują dwójkę małoletnich dzieci.

5. „Rehabilitacja Mateusz Nawrot”
Mateusz ma 22 lata i w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał urazu – złamania kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Jest sparaliżowany i wymaga ciągłej rehabilitacji w placówkach specjalizujących się w leczeniu osób po urazach rdzenia kręgowego. Stara się o rehabilitację w placówce we Wrocławiu, która ma najlepsze wyniki w tego typu przypadkach.

Wszystkie osoby, które za pośrednictwem naszego stowarzyszenia starają się o wpływy z 1 %, nie są w stanie same ponieść kosztów związanych z rehabilitacją i ewentualnym zakupem sprzętu lub artykułów ortopedycznych. Zbierają również za pośrednictwem swojej rodziny i znajomych.

Oprócz wskazania konkretnego celu wszystkie chętne osoby mogą przekazać 1 % ze swojego podatku na nasze stowarzyszenie.

Darowanie nam 1 % swojego podatku pomoże nam jeszcze efektywniej realizować nasze społeczne cele, określone w statucie. Dzięki Twojemu wsparciu otrzymamy szansę na jeszcze szerszą realizację projektów skierowanych do osób potrzebujących, bezrobotnych i niepełnosprawnych.towarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarcz

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego „KLUCZ”
jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000160271

Wszelkie  wpłaty  prosimy kierować na konto Stowarzyszenia  „KLUCZ” :
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu  -  22 8450 0005 0000 0000 6738 0001