Jesteś tutaj:

Kategoria: News

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego ,,KLUCZ” rozpoczęło realizacje nowego projektu pn. „Agencja Zatrudnienia Osób Młodych w Powiecie Olkuskim” Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany jest w terminie 01.07.2019r.-31.12.2020r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria udziału:  – zamieszkiwanie w powiecie olkuskim, posiadanie niepełnosprawności lub zamieszkiwanie obszarów wiejskich powiatu olkuskiego (gm. Trzyciąż, Klucze, Wolbrom), status na rynku pracy- bierny zawodowo należący do kat. NEET (osoby nie pracujące i nie będące zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w szkoleniu i kształceniu), wiek- do ukończenia 29 r. ż.

W ramach projektu oferujemy:

-płatne 5 miesięczne staże,

-różnego rodzaju certyfikowane szkolenia,

-kompleksowe pośrednictwo pracy

– wsparcie doradcy zawodowego, asystenta osoby niepełnosprawnej i psychologa

– bon na zasiedlenie

– zwroty kosztów dojazdu na spotkania oraz na staże zawodowe

– stypendia szkoleniowe

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną podczas odbywania stażu zawodowego

 

 

Rekrutacja uczestników odbywa się od 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r. Dla osób zainteresowanych podajemy nr telefonu pod którym uzyskają państwo więcej szczegółowych informacji.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

 

Projekt jest dofinansowany z UE: 529 415,03 zł

 

 

Kontakt:

Tel. 537 560 150

Tel. 731 450 190

Tel. (32) 647 80 50 wew. 27,28

 Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Deklaracja wstępna

RODO oświadczenie

Harmonogram lipiec 2019 – 24.07.2019

Regulamin na stronę

 

 

Projekt „Ośrodek Zacisze- dzienne wsparcie dla seniorów 60+ z terenu gminy Klucze” jest realizowany w okresie od 02.01.2018r. do 31.05.2020r.

Ośrodek usytuowany jest w Jaroszowcu przy ul. Leśna 1. Głównym celem projektu jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób starszych. Projekt skierowany jest do 90 osób, częściowo niesamodzielnych, w wieku 60+. Uczestnicy projektu będą objęci szeregiem usług aktywizująco-usprawniających, pielęgnacyjno- opiekuńczych, doradczo-informacyjnych oraz psychologicznych. Rezultatami projektu będą: polepszenie funkcjonowania oraz osiągnięcie optymalnego poziomu aktywności i samodzielności u 60 os. starszych (34K, 26M).

REKRUTACJA WŁAŚCIWA od 1 września 2018r. do 30 listopada 2018r. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Do góry