Od 1 czerwca 2018 rozpocznie się realizacja projektu „Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 96 os. niepełnosprawnych do 29 roku życia.

Projekt skierowany jest dla osób należących do grupy NEET, biernych zawodowo.

Projekt realizowany będzie na terenie powiatu zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego, m. Częstochowy, kłobuckiego, będzińskiego, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza. Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem doradcy zawodowego, trenera zatrudnienia wspieranego, psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Rekrutacja do projektu:

I tura 01.06.2018-30.09.2018

II tura 01.04.2019 – 31.07.2019

W ramach projektu oferujemy wsparcie, m.in.: – staże zawodowe – szkolenia zawodowe – zatrudnienie subsydiowane


 

Protokół: protokół ZACISZE


 

Zapytanie ofertowe

17.01.2018

W związku z realizacją projektu pn. ,,Ośrodek ZACISZE -dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu dot. zakupu i dostawy sprzętu RTV AGD.

Szczegółowe informacje są dostępne w Załącznikach:

 

Załącznik 1: formularz ofertowy Zacisze

Załącznik 2: Umowa zakup i dostawa

Załącznik 3: Zapytanie nr 1Z2018


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy W ramach projektu pn. ,,Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ‘’MASZ KLUCZ” dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu olkuskiego i miechowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego ,,KLUCZ” ogłasza nabór na stanowisko: TRENER PRACY.

Pobierz: nabor_ na_trenera_pracy


 

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2016 do 31.01.2018.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób niepełnosprawnych (w tym 60% Kobiet)
o niskich kwalifikacjach z terenu województwa śląskiego w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy.

W ramach projektu zrealizowany zostanie program kompleksowej aktywizacji zawodowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestników. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem poprzez: diagnozę ich potrzeb i możliwości – opracowanie Indywidualnych Planów Działania, zajęcia z doradcą zawodowym
i pośrednikiem pracy, udział w szkoleniach zawodowych oraz płatnych pięciomiesięcznych stażach.

Wartość projektu wynosi 1 104 835,20 PLN, kwota dofinansowania to 1 049 593,44 PLN.

Projekt realizuje Kontraktor Sp. z o.o. (Lider Projektu) w partnerstwie z Clar System S.A. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego KLUCZ na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.01.00-06-0009/15 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Osi priorytetowej: VII Rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

 

 

Szczegóły i rekrutacja do projektu:

Biuro projektu
ul. Józefowska 46 lok 7
40-114 Katowice
tel. +48 795 415 209
slaskie@kontraktor.biz.pl

 

Dokumenty :

Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu: Regulamin projektu

 


 
Strona 2 z 1212345...10...Ostatnia »