Aktualności

Projekt „Ośrodek Zacisze- dzienne wsparcie dla seniorów 60+ z terenu gminy Klucze” jest realizowany w okresie od 02.01.2018r. do 31.05.2020r.

Ośrodek usytuowany jest w Jaroszowcu przy ul. Leśna 1. Głównym celem projektu jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób starszych. Projekt skierowany jest do 90 osób, częściowo niesamodzielnych, w wieku 60+. Uczestnicy projektu będą objęci szeregiem usług aktywizująco-usprawniających, pielęgnacyjno- opiekuńczych, doradczo-informacyjnych oraz psychologicznych. Rezultatami projektu będą: polepszenie funkcjonowania oraz osiągnięcie optymalnego poziomu aktywności i samodzielności u 60 os. starszych (34K, 26M).

REKRUTACJA WŁAŚCIWA od 1 września 2018r. do 30 listopada 2018r. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu, dostawy i montażu mebli w Ośrodku ZACISZE Jaroszowiec, ul. Leśna 1, 32-310 Klucze, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. ,,Ośrodek ZACISZE- dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze”

Do pobrania:

formularz ofertowy meble

umowa na zakup mebli

Zapytanie na meble

Zdjęcia poglądowe Zał 3

 

 

Do góry